Palliatieve sedatie

86,9 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan de 20 weken echo

 

Verslagjaar: 2019
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (CvB) / IQ Healthcare

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), dit is de echo bij 20 weken zwangerschap gericht op het opsporen van lichamelijke afwijkingen van de foetus.

Trend

Sla de grafiek Deelname 20 weken echo over en ga naar de datatabel

Zie tabelweergave voor absolute aantallen.

Bron
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (CvB) / IQ Healthcare
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens
22 januari 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

De cijfers komen uit de Monitor Screeningsprogramma Downsyndroom/Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CvB). Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.