Palliatieve sedatie

100 procent

van de zwangere vrouwen neemt deel aan PSIE

 

Verslagjaar: 2018
Bron: Procesmonitor PSIE, TNO

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het percentage zwangere vrouwen dat deelneemt aan PSIE. Dit is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), HIV, Rhesus (D)-antigeen, Rhesus (c)-antigeen en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA).

Trend

Sla de grafiek Deelname PSIE over en ga naar de datatabel

Bron
Procesmonitor PSIE, TNO
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens
8 februari 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Proces Monitor PSIE op rivm.nl 
Zwangerschapsscreening op VZinfo.nl 

Het deelnamepercentage is een schatting en kan daardoor >100 procent zijn. Omdat er in de Staat Volksgezondheid en Zorg is gekozen geen percentages boven de 100 te presenteren, kan het kerncijfer afwijken van het geregistreerde deelnamepercentage in de Procesmonitor PSIE van TNO.
Zie voor meer informatie TNO