Titel (titel niet zichtbaar)

37,5 procent

van de wachttijden in de gespecialiseerde ggz heeft een totale wachttijd langer dan de norm

 

Verslagjaar: vierde kwartaal 2021
Bron: Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden in de gespecialiseerde ggz. Het kerncijfer is een gemiddelde over drie maanden. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft kwartaalcijfers uitgesplitst naar type aanbieder en maandcijfers uitgesplitst naar diagnose.

Overschrijding (%) naar type aanbieder

Overschrijding naar type aanbieder

Percentage

Type zorgaanbieder Overschrijding aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Overschrijding behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Overschrijding totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen 65,4 13 37,5
Vrijgevestigden 62,8 18 38,7

De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo.nl

Wachttijd (weken) naar type aanbieder

Gemiddelde wachttijd naar type aanbieder

Weken

Type aanbieder Aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen  9,3 6,7 16
Vrijgevestigden 8,9 4,5 13,4
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo.nl

Wachttijd (weken) naar diagnose

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijd bij instellingen en vrijgevestigden naar diagnose over en ga naar de datatabel
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • Wachttijden van zowel instellingen als vrijgevestigden zijn in de berekening meegenomen.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.

Bron 
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar 
December  2021
Laatste update gegevens 
7 maart 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in overschrijding totale wachttijd over en ga naar de datatabel

Bron 
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m 
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens 
7 maart 2022
Updatefrequentie 
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo.nl

Trend naar type aanbieder

Sla de grafiek Trend in wachttijden naar type aanbieder over en ga naar de datatabel

Bron 
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m 
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens 
7 maart 2022
Updatefrequentie 
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is tot stand gekomen op basis van de wachttijden die zorgaanbieders via Vektis aanleveren in het kader van de transparantieregeling zorgaanbieders ggz. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd, gemiddelde behandelwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De behandelwachttijd is de periode tussen intake en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de wachttijd tussen de aanmelding en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.