Titel (titel niet zichtbaar)

28,3 procent

van de wachttijden in de generalistische basis-ggz heeft een totale wachttijd langer dan de norm

 

Verslagjaar: vierde kwartaal 2021
Bron: Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden in de generalistische basis-ggz langer dan de Treeknorm. Het kerncijfer is een gemiddelde over drie maanden. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft kwartaalcijfers uitgesplitst naar type aanbieder en maandcijfers niet uitgesplitst.

Overschrijding (%) naar type aanbieder

Overschrijding naar type aanbieder

Type zorgaanbieder Overschrijding aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Overschrijding behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Overschrijding totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen 60,5 10,5 28,3
Vrijgevestigden 54,3 8,4 18,9

De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Wachttijd (weken) naar type aanbieder

Gemiddelde wachttijd naar type aanbieder

Weken

Type aanbieder Aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen 7,9 3,6 11,5
Vrijgevestigden 7,1 2,8 9,9
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Wachttijd (weken) in recente maand

Gemiddelde wachttijd bij instellingen en vrijgevestigden

Weken

  Aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Generalistische basis- GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) 8 3,4 11,4
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.
  • Wachttijden van zowel instellingen als vrijgevestigden zijn in de berekening meegenomen.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
December 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Maandelijks
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in overschrijding totale wachttijd in de basis-ggz over en ga naar de datatabel

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo 

Trend naar type aanbieder

Sla de grafiek Trend in gemiddelde wachttijd naar type aanbieder over en ga naar de datatabel

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 maart 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo 

Dit kerncijfer is tot stand gekomen op basis van de wachttijden die zorgaanbieders via Vektis aanleveren in het kader van de transparantieregeling zorgaanbieders ggz. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd, gemiddelde behandelwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De behandelwachttijd is de periode tussen intake en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de wachttijd tussen de aanmelding en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.