Titel (titel niet zichtbaar)

20.635 personen

wachten op Wlz-gefinancierde zorg

 

Peildatum: december 2021
Bron: Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft het aantal personen weer dat wacht op intramurale of extramurale zorg in de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de statussen 'urgent plaatsen' en 'actief plaatsen' (sinds 1 januari 2021 vervangen deze statussen de wachtstatus 'actief wachtend', maar i.v.m. de overgangsperiode wordt het aantal actief wachtenden nog wel weergegeven in dit kerncijfer) en 'wacht op voorkeur' (met en zonder Wlz-zorg). Tot eind 2014 werd deze zorg gefinancierd vanuit de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, vanaf 2015 is de financiering over gegaan naar de Wlz.

Gehandicaptenzorg

Sla de grafiek Gehandicaptenzorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. Bij het lezen en interpreteren van de getoonde cijfers moet er rekening worden gehouden dat er sprake is van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
december 2021
Laatste update gegevens 
17 januari 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Verpleging en verzorging

Sla de grafiek Verpleging en verzorging over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. Bij het lezen en interpreteren van de getoonde cijfers moet er rekening worden gehouden dat er sprake is van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
december 2021
Laatste update gegevens 
17 januari 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Geestelijke gezondheidszorg

Sla de grafiek Geestelijke gezondheidszorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. Bij het lezen en interpreteren van de getoonde cijfers moet er rekening worden gehouden dat er sprake is van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
 december 2021
Laatste update gegevens 
17 januari 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend

Trend Gehandicaptenzorg

Sla de grafiek Trend gehandicaptenzorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. Bij het lezen en interpreteren van de getoonde cijfers moet er rekening worden gehouden dat er sprake is van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
december 2021
Laatste update gegevens 
17 januari 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Verpleging en Verzorging

Sla de grafiek Trend Verpleging en Verzorging over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. Bij het lezen en interpreteren van de getoonde cijfers moet er rekening worden gehouden dat er sprake is van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
december 2021
Laatste update gegevens 
17 januari 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Geestelijke Gezondheidszorg

Sla de grafiek Trend Geestelijke Gezondheidszorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. Bij het lezen en interpreteren van de getoonde cijfers moet er rekening worden gehouden dat er sprake is van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden. 

Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
december 2021
Laatste update gegevens 
17 januari 2022
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe wachtstatussen. De status ‘wacht op voorkeur’ is de nieuwe naam voor de niet-actief wachtenden. De statussen ‘urgent plaatsen’ en ‘actief plaatsen’ komen in plaats van de status ‘actief wachtend’. Om de administratieve lastendruk zo laag mogelijk te houden, worden de nieuwe wachtstatussen bij bestaande cliënten bepaald tijdens natuurlijke contactmomenten tussen de cliënten en zorgaanbieders. Er is dus sprake van een overgangsperiode in 2021. Daarom zijn de cijfers over actief wachtenden tot die tijd nog opgenomen in dit kerncijfer.