Titel (titel niet zichtbaar)

11,9 procent

van de personen van 12 jaar of ouder was in de afgelopen vier weken psychisch ongezond

 

Verslagjaar:  2020
Bron:  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer is gebaseerd op de prevalentie van psychische klachten gemeten met de RAND Mental Health Inventory ( MHI-5) onder personen van 12 jaar en ouder. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS Statline.nl 
CBS gezondheidsenquête 

De RAND Mental Health Inventory (MHI-5 ) betreft vijf vragen die betrekking hebben op hoe men zich voelde in de afgelopen 4 weken. De antwoorden worden gecombineerd tot een somscore. Naast een gemiddelde somscore wordt vaak het percentage mensen vermeld dat scoort onder een afkappunt, bijvoorbeeld 'psychisch ongezond'.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 is te vinden  in de  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'.