Psychische problemen

1.808.000 personen

zijn in de huisartsenpraktijk bekend met gediagnosticeerde psychische problemen


Verslagjaar: 2020
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Psychische problemen

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met psychische problemen dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Het gaat om personen die met minimaal één psychische aandoening ( ICPC-code: P70 - P99, onder andere Alzheimer, schizofrenie, angststoornis en depressie) staan geregistreerd in het betreffende jaar bij de huisarts. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Aantal personen met psychische problemen bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

ICPC-codes: P70 - P99
* Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
9 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.