Titel (titel niet zichtbaar)

Het marktaandeel van de vier grootste zorgverzekeringsconcerns is

84,9 procent

 

Verslagjaar: 2021
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer toont het aantal verzekerden per zorgverzekeringsconcern ten opzichte van het totale aantal verzekerden. Dit is relevant om te weten wat de marktverhoudingen van de zorgverzekeraars zijn. In 2021 zijn er in Nederland 10 concerns, gevormd door 20 verzekeraars.

Naar concern

 Marktaandeel zorgverzekeringsconcerns

 

Marktaandeel

Percentage

Achmea 4.798.891 27,6%
VGZ 4.223.593 24,3%
CZ 3.674.810 21,1%
Menzis 2.065.882 11,9%
DSW 738.065 4,2%
Zorg en Zekerheid 473.997 2,7%
ASR 629.324 3,6%
ONVZ 440.064 2,5%
Eno 171.340 1,0%
EUCARE 167.288 1,0%

Bron informatie

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
30 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Trend

Sla de grafiek Trend in marktaandeel zorgverzekeringsconcerns over en ga naar de datatabel

iptiQ is per 2021 geen zorgverzekeraar meer.

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
30 april 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en concerns zijn vastgelegd bij de NZa. Zorgverzekeraars melden aanvang, beëindiging, fusies en naamswijziging bij de NZa. De marktaandelen zijn uitgedrukt in totaal aantal verzekerden.