Titel (titel niet zichtbaar)

Het exploitatieresultaat per verzekerde voor de basisverzekering bedraagt

10 Euro


Verslagjaar: 2020
Bron: NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat.

Opbouw

 Opbouw exploitatieresultaat basisverzekering per verzekerde 18+

 

Euro

Premies en vereveningsbijdrage 3.326
Zorguitgaven -3.215
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten -79
Opbrengst beleggingen 9
Mee- en tegenvallers ten opzichte van de ramingen in voorgaande jaren -9
Vrijval voorziening lagere premie huidig jaar 23
Voorziening lagere premie volgend jaar -45
Exploitatieresultaat 10

Bron informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens 
17 juni 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020

Trend

Sla de grafiek Trend exploitatieresultaat over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars)
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens
17 juni 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020

Deze cijfers betreffen het gemiddelde exploitatieresultaat van zorgverzekeraars per verzekerde (van 18 jaar of ouder) voor de basisverzekering. De inkomsten minus de zorguitgaven en bedrijfskosten vormen het exploitatieresultaat. De inkomsten worden grotendeels gevormd door de omzet uit premies en de vereveningsbijdrage.

In 2020 brak COVID-19 uit. Dit beïnvloedt de cijfers. De zorgverzekeraars geven daarover een toelichting in hun jaarverslagen. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland zijn de gevolgen in het algemeen beschreven.