Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal uren zorg verleend in de vorm van extramurale zorgfuncties is

7,9 miljoen

 

Verslagjaar: 2017 nacalculatie 
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Het gaat om zorg verleend in de vorm extramurale zorgfuncties; persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling en om zorg verleend in de vorm van dagactiviteiten. Dit kerncijfer betreft het volume (in aantal uren of dagdelen) op basis van nacalculatie en productieafspraken. 

Extramurale zorgfuncties

Sla de grafiek Aantal uren zorg zonder verblijf in natura over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar:
Nacalculatie 2017
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Dagactiviteiten

Sla de grafiek Aantal dagdelen zorg zonder verblijf in natura over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar:
Nacalculatie 2017 
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Trend

Extramurale zorgfuncties

Sla de grafiek Trend in aantal uren zorg zonder verblijf in natura over en ga naar de datatabel

De grote daling vanaf 2015 is het gevolg van de overgang van AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar diverse andere wetten. Een groot deel van de extramurale zorgfuncties is in 2015 overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw. Uitzondering vormt de Wlz-zorg in de vorm van modulair pakket thuis en kort verblijf via overgangsrecht en subsidieregeling eerstelijns verblijf. De cijfers vanaf 2015 betreft alleen Wlz-gefinancierde zorg.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar t/m
Nacalculatie 2017
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg  

Dagactiviteiten

Sla de grafiek Trend in aantal dagdelen zorg zonder verblijf in natura over en ga naar de datatabel

De cijfers tot 2015 hebben betrekking op AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten-gefinancierde zorg en vanaf 2015 op Wlz-gefinancierde zorg. Slechts een beperkt deel van de voorheen AWBZ-gefinancierde dagactiviteiten Verpleging en verzorging en Gehandicaptenzorg gaat over op de Wlz.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar t/m
Nacalculatie 2017 
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorg in natura op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg  

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: Wmo, Jeugdwet en Zvw. Hierdoor is een trendbreuk zichtbaar in 2015. Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg