Titel (titel niet zichtbaar)

9.026 personen

overleden door een uitwendige oorzaak

 

Verslagjaar: 2020 (*voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de sterfte door allerlei vormen van letsel inclusief zelfdoding en geweld.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaak naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS StatLine
Letsels op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Naar doodsoorzaak en geslacht

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaak over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overledenen op CBS StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in sterfte door uitwendige oorzaak over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS StatLine
Letsels op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Naar doodsoorzaak

Sla de grafiek Trend in sterfte uitwendige oorzaak over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 december 2021 
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overledenen op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Sterfte door uitwendige oorzaak per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio

 

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode 
2013-2016
Laatste update gegevens
7 september 2018
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl (Regionaal)

internationaal

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaak internationaal over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD-10-code: V01-Y89
  • GestandaardiseerdDe omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd. naar de Europese standaardbevolking

Bron 
Eurostat, 2020
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
8 april 2021
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Letsels op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl