Sterfte 30 dagen herseninfarct (titel niet zichtbaar)

5,4 procent

van de patiënten sterft binnen 30-dagen na ziekenhuisopname voor een herseninfarct

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met een herseninfarct, dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopnamen is overleden. Een herseninfarct is een belangrijke oorzaak van overlijden, het ontstaan van beperkingen in het functioneren en hoge zorgkosten. Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute zorg rondom de zorg voor patiënten met een beroerte. De indicator reflecteert snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle trombolyse, preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

Trend

Sla de grafiek Trend in 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder.
  • Data betreft gelinkte data: elke sterfte die volgt op een opname voor een acuut myocardinfarct wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).

Bron 
Landelijk Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ); OECD Health Statistics
Verslagjaar t/m 
2000-2019
Laatste update gegevens  
9 juli 2021
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD Health Statistics op OECD.org
Health at a glance 2019 op OECD.org

Internationaal

Sla de grafiek 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct over en ga naar de datatabel

*Binnen het ziekenhuis: 2017; Binnen/buiten het ziekenhuis: 2015
** Binnen het ziekenhuis: 2017; Binnen/buiten het ziekenhuis: 2016​​​​

  • Meetjaar 2016 voor Nederland, Verenigde Staten en Australië en meetjaar 2015 voor Nieuw Zeeland, Frankrijk, Polen en Italië.
  • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder.
  • Binnen/buiten het ziekenhuis: elke sterfte die volgt op een opname voor een acuut herseninfarct wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).
  • Binnen het ziekenhuis: enkel de sterfte die plaatsvindt in hetzelfde ziekenhuis als waar de patiënt opgenomen lag ten tijde van het acute herseninfarct wordt meegeteld.

Bron 
OECD Health Statistics; Health at a Glance 2019
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens  
22 juli 2020
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD Health Statistics op OECD.org
Health at a glance 2019 op OECD.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl