Titel (titel niet zichtbaar)

36,4 procent

van de mensen heeft minimaal één keer per jaar contact met een medisch specialist

 

Verslagjaar:  2020
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact heeft gehad. Contacten met de specialist kunnen plaatsvinden op de polikliniek, op een afdeling in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp, in een praktijk buiten het ziekenhuis of in een privékliniek. Contacten met specialisten tijdens een ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.

Naar geslacht

Sla de grafiek Medisch specialist: minimaal één keer per jaar contact over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Medisch specialist: minimaal één keer per jaar contact over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Medisch specialist: minimaal één keer per jaar contact over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend medisch specialist: minimaal één keer per jaar contact over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête op CBS.nl. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.