Roken: vrouwen tijdens zwangerschap (titel niet zichtbaar)

7,4 procent

van de vrouwen rookt op enig moment tijdens de zwangerschap
 

Verslagjaar: 2018
Bron: Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut

Alcohol: vrouwen tijdens zwangerschap (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen van 18 jaar en ouder dat op enig moment tijdens de zwangerschap heeft gerookt. 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Roken vrouwen tijdens de zwangerschap over en ga naar de datatabel

Bron  
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens 
26 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Factsheet Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Roken vrouwen tijdens de zwangerschap over en ga naar de datatabel

Bron  
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens 
26 juni 2019
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Factsheet Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is afkomstig uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap. Deze monitor werd in 2018 uitgevoerd onder 1855 moeders die het consultatiebureau bezochten met een kind van 0-2 jaar.
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.