Roken: jongeren

7,7 procent

van de jongeren rookt
 

Verslagjaar: 2019
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Roken: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek sigaretten of shag te hebben gerookt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Roken in de afgelopen maand door jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Roken in de afgelopen maand door jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Roken in de afgelopen maand door jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in roken in de afgelopen maand door jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
Verslagjaar t/m 
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in roken in de afgelopen maand door jongeren over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
Verslagjaar t/m 
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Cijfers middelengebruik onder scholieren op Trimbos.nl
HBSC op trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Jongeren die dagelijks roken

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart van Nederland met weergaveper GGD-regio middelbare scholieren, klas 2 en klas 4 die dagelijks roken

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal in de twee jaar
Meer info
Gezondheidsmonitor jeugd op VZinfo.nl 

Internationaal

Sla de grafiek Sigaretten gerookt in de afgelopen 30 dagen door jongeren over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15 jaar) wijkt af van kerncijfer (12 t/m 16 jaar).
  • Figuur presenteert EU Europese unie-landen en Noorwegen.  Geen data beschikbaar voor EU-land: Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en België.
  • ESPAD-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan ESPAD. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen. 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM(2017)
Verslagjaar t/m 
2019
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal in vier jaar
Meer info
ESPAD: Europese studie middelengebruik onder scholieren
Roken op VZinfo.nl (Internationaal)

Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.).  HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.