Titel (titel niet zichtbaar)

0 gevallen

van rodehond zijn gemeld
 

Verslagjaar:  2020
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen van rodehond dat voldoet aan de meldingscriteria, zoals beschreven in LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)-richtlijn 'Rodehond'. 

Trend

Sla de grafiek Trend in meldingen van rodehond over en ga naar de datatabel

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland
Verslagperiode t/m 
2020
Laatste update gegevens  
29 april 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Rodehond op rivm.nl
Rijksvaccinatieprogramma op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl.