Perinatale sterfte (titel niet zichtbaar)

De perinatale sterfte is

7,7 per 1.000 levend- en doodgeborenen

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal overleden kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Dit is de som van de foetale en de neonatale sterfte.

Trend

Sla de grafiek Trend in perinatale sterfte (≥ 22 weken) over en ga naar de datatabel
  • Perinatale sterfte (vanaf 22 weken zwangerschap, tot 28 dagen) per 1.000 levend- en doodgeborenen.
  • Foetale sterfte (vanaf 22 weken zwangerschap) per 1.000 levend- en doodgeborenen.
  • Neonatale sterfte (na een zwangerschapsduur van 22+ weken of meer) per 1.000 levendgeborenen.

Bron 
Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens  
21 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

internationaal

Sla de grafiek Perinatale sterfte over en ga naar de datatabel
  • Neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte. Met uitzondering van: Bulgarije (800+ gram of 26+ weken); Ierland en Hongarije (500+ gram of 24+ weken); Oostenrijk en Slovenië (500+ gram)
  • Foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur
  • Figuur toont EU Europese unie (Europese unie)-landen, Noorwegen, Zwitserland en IJsland. Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Portugal zijn niet in de figuur opgenomen omdat voor deze landen geen data beschikbaar waren voor neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap
  • Jaarlijkse fluctuaties en betrouwbaarheidsintervallen zijn mogelijk groter voor enkele landen met kleine aantallen geboorten zoals Cyprus, IJsland, Luxemburg en Malta
  • VK: Verenigd Koninkrijk

Bron 
Euro-Peristat, 2018
Verslagjaar 
2015
Laatste update gegevens  
16 januari 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Perinatale sterfte op VZinfo.nl
Europeristat.com

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl of bij Perined.

Tot  06-03-2020 stond hier ook de regionale kaart ‘Perinatale sterfte per provincie’. De data voor deze kaart wordt niet geactualiseerd, omdat de bronhouder (Perined) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen.