Overgewicht: jongeren

14,7 procent

van de jongeren heeft overgewicht
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overgewicht: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 tot 18 jaar met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).

Naar geslacht

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
12 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Overgewicht over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 202
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in overgewicht bij jongeren over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie. 

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overgewicht op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Overgewicht jongeren over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.-waarden ontbreken voor meer dan 30% van de steekproef.
  • Figuur presenteert EU Europese unie-landen Noorwegen en Zwitserland. 
  • HBSC-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. 

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
2 juli 2020
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
HBSC internationaal op trimbos.nl: Gezondheid en Welzijn van Scholieren
Overgewicht op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Leefstijlmonitor op rivm.nl.