Titel (titel niet zichtbaar)

Er zijn in totaal

2.005 openbare apotheken


Verslagjaar: 2021
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Openbare apotheken beschrijving

Dit kerncijfer  bevat het aantal openbare apotheken. Naast een gevestigd apotheker die eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken in de apotheek, werkt in ruim vier op de tien apotheken minimaal een tweede apotheker.  Het gemiddeld aantal tweede apothekers per apotheek bedraagt 0,5.

Naar soort apotheek

Sla de grafiek Openbare apotheken over en ga naar de datatabel

Bron  
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
21 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl
Stichting Farmaceutische Kengetallen op www.SFK.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in openbare apotheken over en ga naar de datatabel

Bron  
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
21 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl
Stichting Farmaceutische Kengetallen op www.SFK.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Openbare apotheken

 

Per gemeente

Kaart van Nederland waarin openbare apotheken per gemeent staat  vermeld.

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Register gevestigde apothekers (peildatum 20-02-2020), gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
12 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl

De Stichting Farmaceutische Kengetallen ( SFK) houdt zich sinds 1990 bezig met het verzamelen, monitoren en analyseren van gedetailleerde gegevens omtrent het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK betrekt haar informatie rechtstreeks van een panel met apotheken. Bij dit panel zijn op dit moment meer dan 95% van alle openbare apotheken in ons land aangesloten.  
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.