Titel (titel niet zichtbaar)

80,5 procent

van de werknemers in de sector zorg en welzijn is (zeer) tevreden met het werk

 

Verslagjaar: 2021 2e kwartaal
Bron: Werknemersenquête Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid van medewerkers met hun werk in de sector zorg en welzijn.

Naar branche medewerkerstevredenheid

Sla de grafiek Percentage (zeer) tevreden medewerkers zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Werknemersenquête Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)
Peildatum 
2021 2e kwartaal
Laatste update gegevens 
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
AZW Statline 

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine .