Titel (titel niet zichtbaar)

123.672* personen

hebben de diagnose kanker gekregen
 

Verslagjaar: 2021 (*voorlopig cijfer)
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat de diagnose kanker heeft gekregen (incidentie; alleen kwaadaardige nieuwvormingen).

Kanker totaal

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van kanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL
Verslagjaar 
2021 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Kanker op VZinfo.nl

Baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL
Verslagjaar 
2021 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Borstkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL
Verslagjaar 
2021 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Borstkanker op VZinfo.nl

Dikkedarmkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL
Verslagjaar 
2021 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl

 

Longkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van longkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL
Verslagjaar 
2021 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Longkanker op VZinfo.nl

Trend

Trend kanker totaal

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van kanker over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
  • Voor de jaren 2020 en 2021 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Kanker op VZinfo.nl

 

Trend baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
  • Voor de jaren 2020 en 2021 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Trend borstkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van borstkanker over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
  • Voor de jaren 2020 en 2021 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Borstkanker op VZinfo.nl

Trend dikkedarmkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
  • Voor de jaren 2020 en 2021 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl

Trend longkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van longkanker over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
  • Voor de jaren 2020 en 2021 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL
Verslagjaar t/m
2021 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Longkanker op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Aantal gevallen van invasieve kanker

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

 

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
NKR
Verslagperiode 
2016-2019
Laatste update gegevens
14 januari 2022
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Kanker op VZinfo.nl (regionaal)
Kanker op VZinfo.nl

 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp kanker op VZinfo.nl.

In 2020 had de COVID-19 pandemie effect op het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker. In 2021 was er geen effect van de COVID-19 pandemie op het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker. Toelichting over het effect van COVID-19 is te vinden op COVID-19 en kanker - IKNL.