Titel (titel niet zichtbaar)

0,14 procent

van de bevolking reist langer dan 10 minuten met de auto naar de huisartsenpraktijk
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Beroepen in de gezondheidszorg, Nivel

Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking dat een reistijd van meer dan 10 minuten met de auto heeft naar de meest dichtbijzijnde huisartsenpraktijk. Dit cijfer zegt iets over de goede bereikbaarheid van de eerstelijnszorg. De gemiddelde reistijd die afgelegd moet worden is een maat voor de nabijheid van de zorgvoorzieningen in Nederland. 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Reistijd naar dichtsbijzijnde huisartsenpraktijk

 

Per auto

Kaart van Nederland met weergave reistijd in minuten per auto naar dichtsbijzijnde huisartsenpraktijk

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Beroepen in de gezondheidszorg, Nivel
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens 
29 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl (Regionaal)
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg op Nivel.nl 

 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.