Hielprikscreening: opgespoorde aandoeningen (titel niet zichtbaar)

Het deelnamepercentage aan de hielprikscreening is

99,4 procent

 

Verslagjaar:  2020
Bron: TNO, Monitor van de neonatale hielprikscreening

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage pasgeborenen dat gescreend is. De neonatale hielprikscreening bestaat uit het afnemen van bloed. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht op zeldzame ernstige aandoeningen. Door vroege opsporing kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt.  

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname hielprikscreening over en ga naar de datatabel

Bron 
TNO, Monitor van de neonatale hielprikscreening
Verslagperiode t/m 
2020
Laatste update gegevens  
11 februari 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Hielprik op rivm.nl 
Monitor en evaluatie hielprikscreening op rivm.nl 

Cijfers komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (RIVM/CvB). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren.