Titel (titel niet zichtbaar)

39,4 procent

van de bevolking gebruikt voorgeschreven geneesmiddelen

 

Verslagjaar: 2020
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan de enquête medicijnen heeft gebruikt die waren voorgeschreven door een arts. De anticonceptiepil is hier buiten beschouwing gelaten.

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik voorgeschreven geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik voorgeschreven geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gebruik voorgeschreven geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik voorgeschreven geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
5 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS . De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De Gezondheidsenquête wordt via een webenquête afgenomen, de non-respondenten worden benaderd voor een face-to-face interview.