Titel (titel niet zichtbaar)

289.095* personen

van 18 jaar of ouder maken gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg
 

Verslagjaar: 2020 (* voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 of ouder dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wlz. Het betreft zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn. Personen met zorg op basis van een van de Wlz-subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BPR staan ingeschreven.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

Naar sector

Sla de grafiek Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel
  • Betreft totaal zorgzwaartepakket (zzp)

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

Naar leveringsvorm

Sla de grafiek Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

Trend naar leeftijd, mannen

Sla de grafiek Trend in gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

Trend naar leeftijd, vrouwen

Sla de grafiek Trend in gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

Trend naar sector

Sla de grafiek Trend in gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg over en ga naar de datatabel
  • Betreft totaal zorgzwaartepakket (zzp)

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg op MLZ StatLine 

 Verantwoording van  de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg .