Geboorten: BIG2 (vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht)(titel niet zichtbaar)

15,0 procent

van de levend- en doodgeborenen wordt te vroeg en/of met te laag geboortegewicht geboren
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Geboorten: BIG2 (beschrijving)

Het percentage BIG2 betreft een combinatiemaat van vroeggeboorte (een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken) en/of een laag gewicht voor de duur van de zwangerschap (een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de Hoftiezer geboortegewichtcurven).

BIG2 vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht

Sla de grafiek BIG2, vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht over en ga naar de datatabel

*Het percentage voor BIG2 betreft alleen zowel levend- als doodgeborenen en vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken.

  • BIG2 = een combinatiemaat van vroeggeboorte (zwangerschapsduur <37weken) en/of laag gewicht voor de zwangerschapsduur (een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven, de Hoftiezer-gewichtspercentielen). 
  • Laag geboortegewicht = geboortegewicht <2500 gram (ongeacht de zwangerschapsduur).

Bron  
Perined
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
25 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl
Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging op VZinfo.nl

Vroeggeboorte en laag geboortegewicht

Sla de grafiek Trend in percentage vroeggeboorten en laag geboortegewicht over en ga naar de datatabel
  • Trendgegevens over percentage BIG2 en geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap zijn nog niet beschikbaar.

Bron  
Perined
Verslagperiode t/m 
2020
Laatste update gegevens 
25 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl
Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging op VZinfo.nl

Internationaal

Vroeggeboorten internationaal

Sla de grafiek Vroeggeboorten internationaal over en ga naar de datatabel
  • * betreft 2014
  • Engeland = Engeland en Wales

Bron  
Euro-Peristat
Verslagjaar 
2015
Laatste update gegevens 
20 augustus 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Internationale vergelijking op VZinfo.nl
Euro-Peristat 2018

Laag geboortegewicht internationaal

Sla de grafiek Laag geboortegewicht internationaal over en ga naar de datatabel
  • * betreft 2014
  • Engeland = Engeland en Wales

Bron  
Euro-Peristat
Verslagjaar 
2015
Laatste update gegevens 
20 augustus 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Internationale vergelijking op VZinfo.nl
Euro-Peristat 2018

De Hoftiezer-gewichtspercentielen zijn curven die weergeven wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht. De uitsplitsingen naar BIG2, vroeggeboorte en laag geboortegewicht (duur zwangerschap) komen uit het Jaarboek Zorg van Perined.nl .