Depressieve stoornissen: prevalentie

5,2 procent

van de personen van 18 tot 65 jaar heeft een depressieve stoornis gehad
 

Verslagjaar: 2007/2009
Bron: NEMESIS-2

Depressieve stoornissen: prevalentie

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 tot 65 jaar dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM criteria van een depressieve stoornis. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Depressieve stoornissen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
10 september 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Depressieve stoornissen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
10 september 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Depressieve stoornissen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
10 september 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

De cijfers zijn gebaseerd op de eerste meting van NEMESIS-2. Jaarprevalenties gebaseerd op de vervolgmetingen 2 (2010-2012), 3 (2013-2015) en 4 (2016-2018) worden niet gebruikt voor de bepaling van dit kerncijfer, omdat deze cijfers betrekking hebben op de mensen die binnen deze studie worden gevolgd. Dit betekent dat bij een nieuwe NEMESIS-3 nieuwe prevalentiecijfers worden berekend. Om een goed beeld te krijgen van de psychische gezondheid van de algemene bevolking zijn cijfers uit bevolkingsonderzoek cruciaal; vooral als het gaat om chronische aandoeningen waarvoor mensen niet direct professionele hulp inroepen. In het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 is een diagnostisch instrument gebruikt voor de bepaling van psychische aandoeningen.Meer verantwoording van de cijfers is te vinden op  Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl.

.Op de Staat Volksgezondheid en Zorg presenteren we 2 kerncijfers depressie, te weten:
1) Bovenvermeld kerncijfer Depressieve stoornissen: prevalentie. Dit is gebaseerd op bevolkingsonderzoek en geeft het vóórkomen van depressie in de bevolking breed weer. In dit bevolkingsonderzoek worden namelijk ook mensen meegeteld die geen hulp zoeken voor psychische aandoeningen of onvoldoende worden herkend door huisarts of  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). In het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 wordt een uitgebreid diagnostisch instrument gebruikt waardoor ook depressieve stoornis conform de DSM kan worden bepaald.
2) Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts. Dit kerncijfer is gebaseerd op cijfers van het Nivel Zorgregistraties Eerste lijn. Dit geeft weer hoeveel patiënten met depressie bij de huisarts staan geregistreerd.