Titel (titel niet zichtbaar)

De score van de openbare ruimte op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen is

60

 

Verslagjaar: 2020
Bron:  Mulier Instituut, Databestand SportAanbod

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft een score die laat zien hoe de fysieke omgeving in de openbare ruimte scoort (op een schaal van 0-100) op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen. De veronderstelling is dat een meer beweegvriendelijke omgeving (dus een hogere score) bijdraagt aan meer sporten en bewegen.

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Beweegvriendelijke omgeving

 

Per gemeente

Beweegvriendelijke omgeving 2020

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Mulier Instituut, Databestand SportAanbod 
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
14 juni 2021
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Databestand SportAanbod op Mulierinstituur.nl 
Beweegvriendelijke omgeving op Sportopdekaart.nl 
Beweegvriendelijke omgeving op Kernindicatoren sportenbewegenincijfers.nl 

De kernindicator is opgebouwd uit 4 deelindicatoren, die allen een score hebben van 0 tot en met 100. Deze deelindicatoren bestaan weer uit meerdere elementen. Verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl.