Titel (titel niet zichtbaar)

69 procent

van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk

 

Verslagperiode: 2021 2e kwartaal
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). Dit zijn alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.  

Naar leeftijd

Sla de grafiek Percentage van de bevolking met betaald werk over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2021 2e kwartaal
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

Naar opleiding

Sla de grafiek Percentage van de bevolking met betaald werk naar opleiding over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2021 2e kwartaal
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend percentage bevolking met betaald werk over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2021 2e kwartaal
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking   ( EBB) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek