Beroerte

500.600 personen

hebben een beroerte gehad en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Beroerte

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een beroerte ( CVA, inclusief TIA) heeft gehad en van wie dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie).

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met een beroerte over en ga naar de datatabel

Bron 
NivelNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
16 november 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beroerte op VZinfo.nl 
Cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met een beroerte over en ga naar de datatabel

Bron 
NivelNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens  
16 november 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Beroerte op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van coronaire hartziekten (dit kerncijfer) gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het NIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg ( NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn).