Titel (titel niet zichtbaar)

49,7 procent

van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen. We laten cijfers t/m 65 jaar zien, omdat 60-jarigen ook nog kunnen besluiten een paar jaar later te gaan. 

Het deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de (huis)arts.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
18-10-2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Vanwege de overgang naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek dat op 1 januari 2017 is gestart en vanwege gewijzigde bronnen vanaf 2017, zijn de deelnamepercentages vanaf 2016 niet goed vergelijkbaar met de percentages in de jaren vóór 2016. De percentages van de jaren 2016 en 2017 zijn onderling evenmin goed vergelijkbaar en met de jaren daarna.

Het deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de (huis)arts.
Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens 
18-10-2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Vanwege de overgang naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek dat op 1 januari 2017 is gestart en vanwege gewijzigde bronnen vanaf 2017, zijn de deelnamepercentages vanaf 2016 niet goed vergelijkbaar met de percentages in de jaren vóór 2016. De percentages van de jaren 2016 en 2017 zijn onderling evenmin goed vergelijkbaar en met de jaren daarna.

Het deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de (huis)arts.
Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
18-10-2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per gemeente

Deelname, per gemeente

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2020 per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Regionale Screeningsorganisaties
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
23 september 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

De monitoring van het bevolkingsonderzoek wordt vanaf 2018 in opdracht van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL). De monitoring wordt verricht met gegevens die worden geleverd door de Bevolkingsonderzoek Nederland en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Daarnaast komt informatie omtrent de incidentie van baarmoederhalskanker uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen binnen 5 jaar na uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
De gepresenteerde kerncijfers zijn onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.