Titel (titel niet zichtbaar)

1,3 miljoen keer

is een ambulance ingezet


Verslagjaar: 2019
Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

Ambulance-inzetten (beschrijving)

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende (A1- en A2-inzetten) en planbare (B-inzetten) ambulancezorg. Het verschil tussen A1- en A2-inzetten heeft betrekking op de mate van urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd naar aanleiding van een melding. B-inzetten zijn van tevoren ingepland.

Actueel

Sla de grafiek Aantal ambulance-inzetten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2019 
Laatste update gegevens 
17 februari 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Sectorkompas Ambulancezorg op www.ambulancezorg.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal ambulance-inzetten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2019 
Laatste update gegevens 
17 februari 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal ook A2- en B-inzetten) 
Sectorkompas Ambulancezorg op www.ambulancezorg.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

A-1 inzetten

 

Per RAV-regio

 

Kaart van Nederland A-1 inzetten per RAV-regio

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2019 
Laatste update gegevens 
17 februari 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal | ook A2- en B-inzetten)

De gegevens over het aantal ambulance-inzetten zijn afkomstig uit het Sectorkompas Ambulancezorg Nederland van de AZN Ambulancezorg Nederland. Alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) leveren hiervoor rittendatabases aan bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met de landelijke rittendatabase worden de productie- en prestatiecijfers berekend.