Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2022

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eerstelijnszorg

6.675,8

6.851,6

6.824,3

6.824,8

6.824,8

6.824,8

Huisartsenzorg

3.394,6

3.585,2

3.560,9

3.561,4

3.561,4

3.561,4

Multidisciplinaire zorgverlening

701,7

737,6

737,6

737,6

737,6

737,6

Tandheelkundige zorg

834,1

847,6

847,6

847,6

847,6

847,6

Paramedische zorg

912,8

869,9

866,9

866,9

866,9

866,9

Verloskunde

285,0

268,0

268,0

268,0

268,0

268,0

Kraamzorg

360,3

358,1

358,1

358,1

358,1

358,1

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

187,4

185,3

185,3

185,3

185,3

185,3

Tweedelijnszorg

28.357,5

27.829,9

27.680,0

27.689,3

27.693,2

27.694,3

Medisch-specialistische zorg

25.631,6

25.011,3

24.863,7

24.872,5

24.876,4

24.877,5

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.190,9

1.291,8

1.292,2

1.292,8

1.292,8

1.292,8

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

847,4

848,5

848,5

848,5

848,5

848,5

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

124,1

125,1

125,1

125,1

125,1

125,1

Overig curatieve zorg

563,5

553,1

550,4

550,4

550,4

550,4

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

2.968,7

4.203,6

4.203,7

4.203,7

4.203,7

4.203,7

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.582,8

6.664,9

6.499,2

6.495,3

6.491,5

6.490,4

Apotheekzorg

4.855,4

4.901,1

4.738,0

4.735,1

4.732,2

4.731,1

Hulpmiddelen

1.727,4

1.763,8

1.761,3

1.760,3

1.759,2

1.759,2

Wijkverpleging

3.451,5

4.098,7

4.155,8

4.143,9

4.132,4

4.121,2

Ziekenvervoer

860,4

857,0

857,0

857,0

857,0

857,0

Ambulancezorg

743,8

721,4

721,4

721,4

721,4

721,4

Overig ziekenvervoer

116,6

135,6

135,6

135,6

135,6

135,6

Opleidingen

1.401,1

1.440,6

1.482,3

1.513,5

1.513,5

1.513,5

Grensoverschrijdende zorg

555,6

971,9

701,9

702,4

709,1

709,1

Nominaal en onverdeeld

5,3

1.545,7

4.033,3

6.455,2

8.973,4

11.615,4

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2022

50.858,7

54.463,9

56.437,5

58.885,0

61.398,5

64.029,3

Eigen betalingen Zvw

3.101,5

3.236,8

3.378,8

3.530,3

3.681,7

3.836,2

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2022

47.757,2

51.227,1

53.058,6

55.354,7

57.716,7

60.193,0

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland en NZa.