Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2022

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Zorg in natura binnen contracteerruimte

24.850,3

26.133,5

26.113,3

26.118,1

26.104,8

26.125,3

Ouderenzorg

13.750,6

14.171,4

14.167,9

14.174,5

14.163,0

14.184,4

Gehandicaptenzorg

7.809,9

8.118,5

8.101,0

8.092,5

8.084,3

8.076,3

Langdurige ggz

1.723,2

2.220,4

2.227,9

2.234,8

2.241,2

2.248,3

Volledig pakket thuis

550,2

566,3

566,3

566,3

566,3

566,3

Extramurale zorg

689,8

710,1

703,4

703,2

703,2

703,2

Overig binnen contracteerruimte

326,5

346,8

346,8

346,8

346,8

346,8

Persoonsgebonden budgetten

2.388,2

2.451,2

2.452,4

2.453,5

2.454,5

2.454,5

Buiten contracteerruimte

941,5

1.601,3

3.211,7

4.993,7

6.839,1

8.789,3

Beheerskosten

271,5

280,2

264,6

258,5

263,7

263,9

Overig buiten contracteerruimte 1

520,0

480,3

489,9

506,0

511,4

513,4

Nominaal en onverdeeld

150,0

840,7

2.457,1

4.229,2

6.064,1

8.012,1

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2022

28.180,1

30.186,0

31.777,3

33.565,3

35.398,4

37.369,1

Eigen bijdragen Wlz

1.991,6

2.073,3

2.113,0

2.180,8

2.244,8

2.313,4

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2022

26.188,5

28.112,7

29.664,3

31.384,5

33.153,6

35.055,7

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland en NZa.
1 Bij de Wlz zijn onder de post “overige buiten contracteerruimte” opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022), transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.