Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Exploitatie en premiestelling Zorgverzekeringswet (bedragen x € 1 miljoen)1

 

2020

2021

2022

ZORGVERZEKERINGSFONDS (Zvf)

 

 

 

Uitgaven

29.992,4

29.103,4

29.899,5

- Uitkering aan zorgverzekeraars voor zorg

26.092,0

25.506,0

27.024,0

- Uitkering voor catastroferegeling

1.200,3

869,5

0,0

- Uitkering voor beheerskosten kinderen

135,5

134,8

132,8

- Rechtstreekse uitgaven Zvf

2.564,6

2.593,2

2.742,8

Inkomsten

28.114,5

30.154,9

29.714,0

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

25.413,0

27.378,4

26.915,3

- Rijksbijdrage kinderen

2.722,9

2.796,5

2.810,5

- Overige baten

-21,4

-20,0

-11,8

Exploitatiesaldo

-1.878,0

1.051,5

-185,5

Idem, niet gecorrigeerd voor DBC3-dip

-1.878,0

2.298,9

-455,5

Vermogen Zvf

-1.441,6

857,3

401,8

Vermogensnorm

-689,0

558,4

288,4

Vermogenssaldo Zvf2

-752,6

298,9

113,4

INDIVIDUELE VERZEKERAARS

 

 

 

Uitgaven

50.513,9

50.552,1

51.910,8

- Zorg (niet corona)

46.842,6

48.543,0

51.451,1

- Zorg (corona)

1.339,1

970,0

0,0

- Beheerskosten/exploitatiesaldi

2.332,2

1.039,2

459,7

Inkomsten

50.513,9

50.552,1

51.910,8

- Uitkering van Zvf voor zorg

26.092,0

25.506,0

27.024,0

- Uitkering voor catastroferegeling

1.200,3

869,5

0,0

- Uitkering van Zvf voor beheerskosten kinderen

135,5

134,8

132,8

- Nominale rekenpremie

19.319,5

20.076,1

21.190,4

- Nominale opslagpremie

576,9

864,3

326,9

- Eigen risico

3.189,7

3.101,5

3.236,8

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
1
Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.
 
2
Door afronding van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) op vijfhonderdste procenten wordt er enkele tientallen miljoenen euro minder gefinancierd  dan beoogd. Daardoor komt het vermogenssaldo van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) per ultimo 2022 niet exact uit op de beoogde € 0,0 miljard. 
3
Diagnose Behandelcombinatie.