2021.04.12 Dit kerncijfer is gearchiveerd.
De bron wordt  vooralsnog niet meer geactualiseerd. De 2e kamer behandelt  het wetsvoorstel rondom LADIS in de zomer 2021, en gaat  dan naar de 1e kamer. Instellingen kunnen dan reeds beginnen met dataverzameling. Als er nieuwe gegevens zijn, wordt dit kerncijfer weer geactualiseerd.

Verslavingszorg

Het totaal aantal behandelperiodes van cliënten in de verslavingszorg is

66.825 episoden


Verslagjaar: 2015
Bron: Ladis/IVZ

Verslavingszorg (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal episoden van cliënten die een beroep doen op de Nederlandse verslavingszorg, exclusief de verslavingsreclassering. Een episode is een tijdvak waarin een persoon een aaneengesloten periode in de verslavingszorg in behandeling is. Een episode kan uit meerdere inschrijvingen bij meerdere instellingen bestaan die elkaar overlappen of kort na elkaar plaatsvinden. Het kerncijfer ligt hoger dan het aantal unieke cliënten. Dit komt omdat bijvoorbeeld een cliënt vaker wordt meegeteld in geval er bij haar of hem sprake is van meerdere behandelperiodes in hetzelfde jaar.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal behandelperiodes (episoden) over en ga naar de datatabel

Bron 
Ladis/IVZ
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
17 november 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Naar behandelgeschiedenis

Sla de grafiek Aantal behandelperiodes (episoden) naar behandelgeschiedenis over en ga naar de datatabel

Bron 
Ladis/IVZ
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
17 november 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Naar zorgsoort

Sla de grafiek Aantal behandelperiodes (episoden) naar zorgsoort over en ga naar de datatabel

Bron 
Ladis/IVZ
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
17 november 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal behandelperiodes (episoden) over en ga naar de datatabel

Bron 
Ladis/IVZ
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
17 november 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem