Gearchiveerd

2021.04.21 Dit kerncijfer is gearchiveerd en is vervangen door kerncijfer Zorguitgaven (brede definitie).

Titel (titel niet zichtbaar)

9,9* procent

van het bbp wordt besteed aan gezondheidszorg

 

Verslagjaar:  2018 (*voorlopig cijfer)
Bron:  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van het totale bruto binnenlands product ( bbp) dat wordt besteed aan collectief en privaat gefinancierde gezondheidszorg. Het cijfer zegt iets over de maatschappelijke uitgaven aan de gezondheidszorg.

Trend

Sla de grafiek Trend in bbp besteed aan zorg over en ga naar de datatabel

* Voorlopig cijfer (2016 - 2017)
** Nader voorlopig cijfer (2018)

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagperiode t/m 
2018
Laatste update gegevens  
12 november 2019
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
CBS StatLine op CBS.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Bbp besteed aan zorg over en ga naar de datatabel

* Alle landen presenteren voorlopige cijfers
VS = Verenigde Staten
VK = Verenigd Koninkrijk
NZ = Nieuw Zeeland
*De cijfers van de OECD wijken iets af van het  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), vanwege een zeer recente update.

Bron 
OECD 
Verslagperiode 
2018
Laatste update gegevens  
12 november 2019
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD System of Health Accounts op oecd.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorgop VZinfo.nl.