Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal meldingen van euthanasie is

6.938

Verslagjaar: 2020
Bron: Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft het aantal overledenen als gevolg van euthanasie weer aan de hand van meldingen bij regionale toetsingscommissies euthanasie. Met euthanasie wordt hier zowel levensbeëindiging op verzoek als hulp bij zelfdoding bedoeld.

Naar geslacht

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar leeftijd

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar aandoening

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar locatie

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel
Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2020 
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar type arts

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* bijvoorbeeld artsen verbonden aan de Stichting Levenseindekliniek of een basisarts
Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2020 
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2020 
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar aandoening

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

De set gerapporteerde aandoeningen verschilt per jaar. Daarom is de categorie ‘overige aandoeningen’ niet door de jaren heen vergelijkbaar en is het niet zo dat bijvoorbeeld longaandoeningen tussen 2007 en 2011 geen aanleiding waren voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2020
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar locatie

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel
De set gerapporteerde locaties verschilt per jaar. Daarom is de categorie ‘anders’ niet door de jaren heen vergelijkbaar en is het niet zo dat bijvoorbeeld in 2010 en 2011 geen euthanasie of hulp bij zelfdoding in een hospice heeft plaatsgevonden.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar type arts

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

*  bijvoorbeeld artsen verbonden aan de Stichting Levenseindekliniek of een basisarts
De set gerapporteerde typen arts verschilt per jaar. Daarom is de categorie ‘arts met een andere achtergrond’ niet door de jaren heen vergelijkbaar.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
22 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

Naar Zorgvuldigheidseisen

Percentage van aantal meldingen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen

 

Zorgvuldigheidseis   Aantal meldingen
Voldoet wel 6936 (>99,9%)
Voldoet niet 2 (<0,1%)

 

Naar zorgvuldigheidseisen

Bron
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
22 april 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag Euthanasiecommissie 2020

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ( RTE) ontvangen meldingen van euthanasie, dat wil zeggen levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. De RTE toetsen bij alle meldingen van euthanasie of de uitvoerend arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.